Aanmelden lidmaatschap

Door het invullen en opsturen van onderstaande gegevens, geeft u te kennen ingeschreven te willen worden als lid van Badmintonvereniging The Flying Shuttle en akkoord te gaan met het vermelde in het Huishoudelijk Reglement van TFS.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

 Man Vrouw

Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mail:

Heeft u al eerder badminton gespeeld?
 Ja Nee

Zo ja, bij welke vereniging?

Introductietraining (alleen voor senioren)
 Ik wil deelnemen aan de introductietraining Ik neem niet deel aan de introductietraining

Ik geef mij op als:
 Jeugdlid (tot 18 jaar) Recreant (maandag) Recreant (donderdag) Competitiespeler

Bent u al lid van de NBB voor dit jaar?
 Ja Nee

Zo ja, wat is uw bondsnummer?

Eventuele opmerkingen:


U wordt gebeld zodra het inschrijfgeld van € 15,00 met als beschrijving INSCHRIJFGELD, is bijgeschreven op onze bankrekening NL91INGB0001997164, t.n.v. penningmeester, Badmintonvereniging The Flying Shuttle te Barendrecht en de ledenadministratie uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen. U hoort dan of u op de wachtlijst bent geplaatst, of er wordt met u een datum afgesproken wanneer u 3x achtereenvolgend kan beginnen met proefspelen. Na 3x proefspelen gaat zonder uw tegenbericht automatisch het lidmaatschap en de contributie-heffing in.

Bij onze vereniging bestaat een verenigingsverplichting. Ieder lid dient per seizoen 2 bardiensten te vervullen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij zich beschikbaar stellen voor diverse verenigingstaken (zoals bijvoorbeeld jeugdbegeleiding, indelen tijdens speelavonden, het “lijnen” bij wedstrijden van team 1 en 2, etc.).