Aanmelden lidmaatschap

Door het invullen en opsturen van onderstaande gegevens, geeft u te kennen ingeschreven te willen worden als lid van Badmintonvereniging The Flying Shuttle en akkoord te gaan met het vermelde in het Huishoudelijk Reglement van TFS.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

ManVrouw

Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mail:

Heeft u al eerder badminton gespeeld?
JaNee

Zo ja, bij welke vereniging?

Introductietraining (alleen voor senioren)
Ik wil deelnemen aan de introductietrainingIk neem niet deel aan de introductietraining

Ik geef mij op als:
Jeugdlid (tot 18 jaar)Recreant (maandag)Recreant (donderdag)Competitiespeler

Bent u al lid van de NBB voor dit jaar?
JaNee

Zo ja, wat is uw bondsnummer?

Eventuele opmerkingen:


U wordt gebeld zodra het inschrijfgeld van € 15,00 met als beschrijving INSCHRIJFGELD, is bijgeschreven op onze bankrekening NL91INGB0001997164, t.n.v. penningmeester, Badmintonvereniging The Flying Shuttle te Barendrecht en de ledenadministratie uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen. U hoort dan of u op de wachtlijst bent geplaatst, of er wordt met u een datum afgesproken wanneer u 3x achtereenvolgend kan beginnen met proefspelen. Na 3x proefspelen gaat zonder uw tegenbericht automatisch het lidmaatschap en de contributie-heffing in.

Bij onze vereniging bestaat een verenigingsverplichting. Ieder lid dient per seizoen 2 bardiensten te vervullen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij zich beschikbaar stellen voor diverse verenigingstaken (zoals bijvoorbeeld jeugdbegeleiding, indelen tijdens speelavonden, het “lijnen” bij wedstrijden van team 1 en 2, etc.).